Angebotsanfrage für 2,2nF/100V/10%

2,2nF/100V/10%